Полезни връзки

01/01/1970

Успешно сътудничество на "Ювелуис" ЕООД и https://fotovoltaik.bg/

Сайтът за новости във фотоволтаичната индустрия https://fotovoltaik.bg/ публикува наша статия на страницата си. Само 400 са кантидатите по програмата за подпомацане на домакинствата

Повече

01/01/2023

Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ

ВАЖНО: Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.  Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес:

Повече