Технически изисквания към слънчевите инсталации, фотоволтаичните системи и системите за съхранение

01/01/2023

Приложение А

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за възобновяема енергия за домакинствата

по процедура чрез подбор

BG-RRP-… Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

 

Технически изисквания

към слънчевите инсталации, фотоволтаичните системи и системите за съхранение

Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани със сертификати за разпространение в ЕС и приложимите стандарти за вида на изделието.

 1. Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване

Допустими активи за финансиране са слънчевите системи за битово горещо водоснабдяване, включващи слънчеви колектори, бойлер/-и, помпена група, соларно управление, разширителен съд, конструкция за монтаж и всички допълнителни елементи, които осигуряват ефективна работа на системата.

Плоски слънчеви колектори

 • Коефициент на абсорбция (α)                                                    ≥  90%
 • Коефициент на емисия (ε )                                                         ≤ 6%
 • Коефициент на топлинни загуби (a1)                                 (Ua1 ≤ 5 W/м2К )

Вакуумно тръбни слънчеви колектори

 • Коефициент на абсорбция (α)                                                    ≥ 90%
 • Коефициент на емисия (ε )                                                         ≤ 6%
 • Обобщен коефициент на топлинни загуби (a1)                    (Ua1 ≤1.5  W/м2К )

Конструкция

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на отделните съоръжения следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция;
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години.
 1. Фотоволтаични системи

Фотоволтаични модули

 • Ефективност на модула              ≥ 20%
 • Температурен коефициент за Pmax 0.37 %/°C
 • Продуктова гаранция                 ≥ 12 години
 • Деградация първа година           ≤ 2%
 • Линейна деградация за:
 • еднолицеви модули     ≤ 0,6% на година,
 • двулицеви модули       ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • Механично натоварване: на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa; на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa

Инвертори

Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

 • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency)     ≥ 96%
 • Смущения от хармоници THD      ≤ 3%
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура       ≤ 3%
 • Продуктова гаранция        ≥ 10 години
 • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

Системи за съхранение

 • Работна температура - ≥45°С на околната среда
 • Продуктова гаранция        ≥ 5 години

Конструкция

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
 • Продуктова гаранция ≥ 10 години

Назад