Източници на слънчева енергия 

         Слънчевата енергия е достъпна за всеки дом, цената за нейното преработване в друг вид енергия е ниска и не причинява никаква вреда на околната среда. Преобразуването на слънчевата енергия в БТВ (битова топла вода), вода за отопление или електричество не изисква допълнителни средства, освен инвестицията за изграждане на системата. Използвайки методите за преобразуване, ние вкарваме слънчевата енергия директно в нашите домове.

         Слънчевият колектор е топлообменник, който преобразува лъчистата слънчева енергия в топлинна енергия, използвайки добре познатия парников ефект. Той събира или улавя слънчева енергия и използва тази енергия за загряване на вода в дома - за къпане, пране и отопление. Същотака може да се използва за отопление на външни басейни. Коефицента на полезно действие за единица площ между 60 и 100 процента, в зависимост от системата.
          Друг начин за преобразуването на слънчевата енергия е в електричество, посредством фотоволтаици. Това се панели с монокристална структура имащи КПД (коефицент на полезно действие) между 20 и 25 процента. Въпреки по-голямата необходима площ за добиване на единица енергия, фотоволтаиците са добра алтернатива за безплатен добив на електричество.