За нас

          Ювелиус е стартираща компания, чиято основна цел е популяризиране използването на слънчевата енергия за бита. В този сайт се стремим да опишем познатите системи за преобразуване на слънчевата енергия. Да покажем предимствата и недостатъците на отделните системи. Използването на соларни системи позволява намаляване на технологичното замърсяване, което е следствие от използването на традиционните горива за получаване на енергия. Неизчерпаемата слънчева енергия, използвана за захранване на соларни системи е напълно безплатна, единственият разход е този за изграждане и поддръжка на системите. Но най-голямата полза от използването на подобни системи е за самата природа, поради нулевите въглеродни емисии, отделяни от системите за преобразуване на енергия. 
               Ние изработваме индивидуални проекти, съобразени с вашите потребности и  желания!