BSM700PMB6-70SDC

BSM700PMB6-70SDC,
ефективност на модула - 22.81%
капацитет - 700W,
напрежение - отворено 47,7V работно 39,6V,
ток - на късо 18,80A работен 17,68A,
размери - 2384*1303*35 мм

Документи: