BSM585PMB6-60SC

BSM585PMB6-60SC,
ефективност на модула - 22.40%
капацитет - 585W,
напрежение - отворено 47,8V работно 39,8V,
ток - на късо 15,65A работен 14,71A,
размери - 2384*1096*35 мм

Документи: