Навесна система за автомобили, гр. Брезник

12 kW за продажба.
22 бр. 550W - двулицеви панели, от които 12 бр панели върху две парко места, монтирани в система без протичане.
12 kW for sale.
22 pcs. 550W - double-sided panels, of which 12 panels on two parking spaces, installed in a system without flow.