обект 4

Соларна система за лични нужди.
Мощност - 8кW. Два контура по 4кW.
Добавена батерия 10kWh
Предприети са защитни мерки за опазване на системата от пренапрежение, като са дибавени блокове за защита на PV  входовете, както и на постъпващото от мрежата.напрежение.