обект 3

Домашна сиастема за отопление и топла вода,
брой панели - 3,
мощност - 24 kW,
отоплявана вода - 300 литра.
Системата е монтирана под формата на бесетка.