обект 2

20 тонна отоплителна система монтирана в промишлено предприятие.
брой панели - 24,
мощност - 192 kW,
отоплявана вода - 10 000 литра.