Обект 1

Домашна сиастема за отопление и топла вода,
брой панели - 1,
мощност - 8 kW,
отоплявана вода - 350 литра.