Няма снимка

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

Компонент „Нисковъглеродна икономика“

 

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

по процедура

чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

по

 

BG-RRP-4....... „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

 

Документи: